varavi: (Default)
[personal profile] varavi

[mada kizuitenai mitai. boku ha bokurashiku nayamitai,
ayumikato o], kono sekai no hate wo. sagashite mata kono hitomi karas
shiranami jou odoru hitori no dance. boku o mitashite inori balance,
toru. kokoro to nou to no kyoukaisen, watari kiru no wa itsudemo chou taihen
ano toki, aa~ shitkoushite,tte tokei no hari igai ha nuguanaim kara
miena kunarukurai, itsudemo , are mo shite koremo shiyou?
dare zore ni kamawazu soru nor, kake ni der
amai dake nara sukoshi no [soruto o] rizumikaru ni furu
itsu ni naku go te o tot te oto to shall we hop !!!!!!!!!!!!!

dare ka no aru time
kiritori one rhyme
to kasu koto ga deki tara angai
sekai no hate ga sukoshi miete kurutte kurutte kurutte
odora naku te mo ii kamo
mata ashita mo
datsuryoku gimi no 1, 2 step
oyatsu ni banana kurēpu
kurīmu tsuke ta kuchi kara kotoba o baramaite

I think I think I think mechakucha raku ni naru houhou
I think I think I think boku to, boku ga, iru houkou
I think I think I think sekai no ousama wa dare nanoka
I think I think I think kyou mo, sora ga, aoku, hareta

I think I think I think mechakucha raku ni naru houhou
I think I think I think boku to, boku ga, iru houkou
I think I think I think sekai no ousama wa dare nanoka
I think I think I think kyou mo, sora ga, aoku, hareta

stop!!!!!!!!!

hey! sugusama mūbu for example
yogore ta boku to smile. chiisana hako no sumai ni
hibiku ber, kizukanu furishiteki hisomeru
daiji na daiji na boku no o shigoto
mitsukara nai otoshimono
nenjuu mukyuu de mukyuu demo muchuu nano
d
me o tojita mama yurari workin
mishiran dare kani karukugood morning!
kawashi ta kuuki ga hajikete makarete itsuka sak dont worry~
ame no suki ima ni, fuwari sk~ip hanī
arata na kimochi no sono ippou no saki ni sekai no, hate ga, aru no !

I think I think I think mechakucha raku ni naru houhou
I think I think I think boku to, boku ga, iru houkou
I think I think I think sekai no ousama wa dare nanoka
I think I think I think kyou mo, sora ga, aoku, hareta

I think I think I think mechakucha raku ni naru houhou
I think I think I think boku to, boku ga, iru houkou
I think I think I think sekai no ousama wa dare nanoka
I think I think I think kyou mo, sora ga, aoku, hareta

I think I think I think mechakucha raku ni naru houhou
I think I think I think boku to, boku ha, koko ni iru
I think I think I think sekai no ousama wa boku nano sa
I think I think I think kyou mo, sora ga, aoku, hareta

sause
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varavi: (Default)
varavi・ville